Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Σύνταξη στα 67 σύμφωνα με την πράσινη βίβλο

 Η πανευρωπαϊκή τάση για την αντιμετώπιση της κρίσης των 
δημοσίων συστημάτων ασφάλισης θα οδηγήσει υποχρεωτικά στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67 ή 68 χρόνια.
Προς ψήφιση στην ευρωβούλη οδεύει η Πράσινη Βίβλος για «επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα». Αξιοσημείωτο το ότι από το μοντέλο συντάξεων που εισάγει απουσιάζει σχεδον παντελως η δημόσια χρηματοδοτηση.  Τα υποδείγματα της Βρετανίας, της Ιρλανδίας, της Δανίας, της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών δείχνουν τον δρόμο.