Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Οι δημόσιες επενδύσεις την "πληρώνουν" και με το νέο αναθεωρημένο προσχέδιο του προϋπολογισμού

Σε περαιτέρω περικοπή δαπανών θα προχωρήσει το Υπ. Οικονομικών σύμφωνα με το αναθεωρημένο προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», ενώ στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2011 οι συνολικές δαπάνες έχουν εκτιμηθεί σε 67,65 δισ. ευρώ, στο σχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη Βουλή στις 18 Νοεμβρίου, οι δαπάνες θα είναι κατά 1,9 δισ. ευρώ λιγότερες, δηλαδή θα κυμαίνονται στα 65,75 δισ. ευρώ περίπου, όταν στο σύνολο του 2010 αναμένεται πως θα διαμορφωθούν στα 66,5 δισ. ευρώ (από 71,8 δισ. ευρώ το 2009). Συγκεκριμένα 500 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 1,9 δισ. ευρώ των νέων περικοπών θα προέλθουν από το ψαλίδισμα του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2011 θα κοπούν 500 εκατ. ευρώ, 300 από τη  μείωση των καταναλωτικών δαπανών των υπουργείων, 200 εκατ. ευρώ θα εξοικονομηθούν από τον περιορισμό των εξόδων των εποπτευόμενων φορέων. Συμφωνα λοιπόν και με τα παραπάνω η κυβέρνηση προκειμένου να μείνει συνεπής στην πολιτική και τους στόχους του Μνημονίου επιλέγει την «οδό των περικοπών» από τις Δημόσιες επενδύσεις τις οποίες ο ίδιος ο πρωθυπουργός επανειλλημένα έχει αναγνωρίσει ότι αποτελούν μέσο που στοχεύει στην αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.