Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Γαλλία : Η εκούσια διακοπή κυήσης είναι δικαίωμά μας ! Όχι στην διάλυση του δημόσιου νοσοκομείου


Πορείες σήμερα σε όλη την Γαλλία, μετά από κάλεσμα περίπου 60 οργανώσεων, για την υπεράσπιση του δικαιώματος των γυναικών στην εκούσια διακοπή κύησης. Τι διεκδικούν όμως οι γυναίκες σε μια χώρα που η διακοπή κύησης είναι νόμιμη ήδη από το 1975 και καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία από το 1985 ;
Η τελευταία μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να κλείσουν πολλές αποκεντρωμένες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας αλλά και κέντρα εκούσιας διακοπής κύησης. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως συγκεντρώνεται ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός γυναικών στα λίγα κέντρα που έχουν μείνει ανοιχτά, με αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής να είναι εξαιρετικά μεγάλος. Έτσι πολλές γυναίκες αναγκάζονται να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι τιμές για την επέμβαση είναι εξαιρετικά υψηλές.
Το δικαίωμα στην εκούσια διακοπή κύησης, δεν σημαίνει μόνο ότι η ιατρική πράξη είναι νόμιμη, αλλά και ότι όλες οι γυναίκες, ανεξάρτητα με την ηλικία και την οικονομική τους κατάσταση, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σε αυτή.
Πόσο κοστίζει στο δημόσιο μια εκούσια διακοπή κύησης; Οι τιμές ξεκινούν από 195 ευρώ και φτάνουν στα 275. Η βασική ασφάλιση καλύπτει ήδη το 80% και μπορεί να φτάσει το 100%. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι θεωρείται μια ιατρική πράξη χωρίς περιθώριο κέρδους και για αυτό πολλές φορές δεν προσφέρεται σαν « υπηρεσία»। Η κατάσταση εκτός των αστικών κέντρων είναι ακόμη χειρότερη καθώς οι γυναίκες πρέπει να απομακρυνθούν τουλάχιστον μια ώρα από το μέρος που μένουν για να βρουν κάποιο ιατρικό κέντρο εκούσιας διακοπής κύησης. Όπως καταγγέλουν διάφορες οργανώσεις, πολλές φορές επίσης δεν εφαρμόζεται ο νόμος σύμφωνα με τον όποιο η γυναίκα μπορεί να προχωρήσει μέχρι την δωδέκατη βδομάδα σε εκούσια διακοπή κύησης με αποτέλεσμα οι γυναίκες να υποχρεώνονται να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές ή και στο εξωτερικό.
Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως τουλάχιστον το 40% των γυναικών στην γαλλία έχουν κάποια στιγμή στη ζωή τους προχωρήσει σε εκούσια διακοπή κύησης.