Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Απεργία σήμερα στο δημόσιο τομέα, σε πορεία καλεί ο συντονισμός πρωτοβάθμιων σωματείωνΣε πορεία καλεί ο συντονισμός πρωτοβάθμιων σωματείων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Θεσσαλονίκη, με προσυγκεντρωση την Καμάρα στις 11 το πρωί.