Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη η πορεία για την ανεργία

Ξεκίνησε μόλις η κινητοποίηση της Πρωτβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων ενάντια στις απολύσεις και την ανεργία. Στην πορεία, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Εγνατία, συμμετέχουν, εκτός από τα Πρωτοβάθμια, συνδικαλιστικές κινήσεις (Ταξική Πορεία, Κίνηση Εργατικής Χειραφέτησης) και φοιτητικοί Σύλλογοι.
Στο μπλοκ των φοιτητικών Συλλόγων συμμετέχουν, με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των προηγούμενων ημερών, οι Σύλλογοι Φοιτητών Μουσικού, Φιλολογικού, Φυσικού, και τρεις από τους Συλλόγους του Πολυτεχνείου (Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι και Χημικοί). Συνολικά, την πορεία ξεκίνησαν περίπου 250-300 άτομα.