Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Επιταχύνθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο στην Ελλάδα

Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) του μηνός Οκτωβρίου 2010, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2009, προκύπτει αύξηση 5,2%, έναντι αύξησης 1,2%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.

Στην ταχύτερη αύξηση συνέβαλαν κυρίως οι κατηγορίες ‘’ Αλκοολούχα ποτά και καπνός ‘’ και ‘’ Μεταφορές‘’ με 18,2%, " Άλλα αγαθά και υπηρεσίες ‘’ με 4,8% και ‘’ Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια ‘’ με 3,1%. Σημειώνεται πως η κατηγορία ‘’ Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά ‘’ εμφάνισε αύξηση τιμών 1,6%.
Αντίθετα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατά το μήνα Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2010, παρουσίασε αύξηση μόλις 0,2%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Στην επιβράδυνση συνέβαλαν με μειώσεις τιμών 0,4% και 0,1% αντίστοιχα οι κατηγορίες ‘’ Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά ‘’ καθώς και ‘’ Στέγαση ‘’. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η κατηγορία ‘’ Ένδυση και Υπόδηση ‘’ με 1,3%.
Τέλος, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 09 – Οκτωβρίου 10, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 08 – Οκτωβρίου 09, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 1,2%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα