Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Η Frontex ανακοινώνει τη σύνθεση της αποστολής της

Λίγες ημέρες μόνο μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης, με ανακοίνωσή της η Frontex ενημερώνει για την ακριβή σύνθεση της ομάδας ταχείας επέμβασης (RABIT) που θα αναπτύξει στον Έβρο. Η ανάπτυξη σχεδιάζεται να αρχίσει στις 2 Νοεμβρίου 2010, με μια προσδοκώμενη διάρκεια μέχρι δύο μήνες.

Συνολικά, 175 ειδικοί ελέγχου συνόρων έχουν διατεθεί από τα 24 κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες που συνδέονται με τη Schengen, οι οποίες συμμετέχουν στην πρώτη ανάπτυξη της RABIT.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κοινή επιχείρηση RABIT 2010 θα παρουσιάσει επίσης μια πρωτοφανή ποσότητα τεχνικού εξοπλισμού και άλλης διοικητικής υποστήριξης.
Όλες οι δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση με την επιχείρηση θα καλυφθούν από τη Frontex.
Στην ομάδα ΡΑΒΙΤ θα συμμετέχουν ειδικοί όπως εμπειρογνώμονες σε πλαστά έγγραφα, παράνομη είσοδο, ελέγχους συνόρων πρώτης και δεύτερης γραμμής, κλοπή οχημάτων, χειριστές σκυλιών,  καθώς και ειδικούς συνεντεύξεων και αναφορών, και διερμηνείς.
Η Frontex υποστηρίζει ακόμα ότι όλα τα στελέχη της RABIT λαμβάνουν από τη Frontex υποχρεωτική κατάρτιση συνειδητοποίησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως τμήμα της κατάρτισης τους στην επιχείρηση RABIT και επιπλέον, πρόσθετες ενημερώσεις θα λάβουν χώρα επιτόπου, παρεχόμενες από την κοινή επιχείρηση RABIT 2010.

Οι πόροι που διατέθηκαν με βάση τη συμμετοχή των κρατών μελών στο συγκεντρωτικό κατάλογο του διαθέσιμου τεχνικού εξιπλισμού της Frontex
Είναι οι εξής:
- 1 ελικόπτερο (Ρουμανία)
- 1 λεωφορείο (Ρουμανία)
– 5 μικρά λεωφορεία - minibus (1 Ρουμανία, 2 Αυστρία, 1 Βουλγαρία, 1 Ουγγαρία)
- 19 αυτοκίνητα περιπόλων (τετρακίνητα) (7 Ρουμανία, 3 Αυστρία, 2 Σλοβακία, 7 Γερμανία)
- 9 οχήματα με εξοπλισμό θερμικής απεικόνισης (2 Αυστρία, 2 Βουλγαρία, 4 Γερμανία, 1 Ουγγαρία)
- 3 λεωφορεία Schengen (1 Αυστρία, 2 Ουγγαρία)
- 3 μονάδες γραφείου από τη Δανία